MENU
Výroba krabic a obalů - výrobce Podorlická kartonážní
Velké papírové krabiceVelké kartonové krabice - obaly z lepenkyObaly papírové velké - naše specializaceObaly z kartonu, lepenky, velké a pevné
Využití velkých papírových krabicKonstrukce krabic
KartonVrstvy krabicKlopové krabiceEuroboxy
Zakázková výroba krabic
Výroba krabicKlopové krabice na zakázkuPrůvodce výběru krabiceZakázková výroba kartonových krabic
Ochrana výrobků
Rizika a jejich řešeníRizika při balení Rizika při přepravěRizika při vykládce a nakládceRizika vyplývající z klimatický podmínekRizika vyplývající z obsahu krabiceRizika vyplývající ze spolupráce s nespolehlivým partneremZajistíme bezpečnost nákladu
Obaly z vlnité lepenky
Třívrstvé krabicePětivstvé krabiceSedmivrstvé krabice
Katalog FEFCO, Evropská federace výrobců vlnité lepenky
Klopová krabice 0200 (podle FEFCO)Klopová krabice 0200 s výklopným čelem (podle FEFCO)Klopová krabice 0201 (podle FEFCO)Klopová krabice 0201 s výklopným čelem (podle FEFCO)Klopová krabice 0202 (podle FEFCO)
Pohodlný nákup obalů, servis při nákupu.
Dlouhodobá spolupráce s našimi zákazníkyOpora pro zákazníka v týmu specialistůOdmítnutí se od nás nedočkáteObvyklé otázky
Poslání firmy
Komplexní řešení a službyKvalita obalů - spolehlivost pro zákazníkaJsme výrobce kartonáže pro náročné zákazníkyVýroba krabic na moderních strojích

Zámořské balení do papírových obalů, krabice

Papírové obaly a zámořské balení výrobků (exportní balení) Ilustrační obrázek zámořské balení

Zámořské balení je pojem, který se používá ve spojení s dopravou výrobků a zboží v regionech, které mají specifické klimatické podmínky, které představují rizika pro přepravovaný obsah obalů, ve kterých jsou přepravovaná.

Papírové krabice a obaly mají pro zámořské balení výrobků své velké opodstatnění, ale jsou s nimi spojená rizika jejich poškození v důsledku specifických a od podmínek přepravy v místních podmínkách. A zanedbat nelze ani možné "drsnější" chování přepravců v zámoří, které může mít na obaly nepříznivý vliv. 

Drsné klimatické podmínky v zámoří

Klimatické podmínky v přímořských oblastech a na mořích mají vliv na přepravu zboží a výrobků v papírových krabicích, protože papír je citlivý na vlhkost a teplotu. Vlhkost může způsobit, že papír ztratí pevnost, zdeformuje se, zplesniví nebo zreziví kovové prvky. Teplota může způsobit, že papír ztratí barvu, zvětrá, zkroutí se nebo popraská. Proto je důležité chránit papírové krabice před přímým slunečním zářením, deštěm, sněhem, mlhou, vodní párou, solným sprejem nebo kondenzací. 

Metody obrany zboží proti vlivům zámořského  prostředí.

Například:

 • Použití voděodolného nebo vodoodpudivého papíru, který je impregnován voskem, pryskyřicí, plastem nebo jinou látkou, která zabraňuje pronikání vody do papíru.
 • Použití vrstveného papíru, který je složen z více vrstev papíru spojených lepidlem, které zvyšuje pevnost a odolnost papíru.
 • Použití papíru s povrchovou úpravou, která zlepšuje vlastnosti papíru, jako například lesk, barva, hladkost, odolnost proti otěru, proti plísním nebo proti UV záření.
 • Použití ochranného obalu, který obaluje papírovou krabici a chrání ji před vnějšími vlivy, jako například fólie, plachta, pytel, krabice z jiného materiálu nebo kontejner.
 • Použití vhodného skladování a manipulace, které zajišťuje, že papírové krabice jsou uchovávány v suchém, chladném, temném a větraném prostředí, a že jsou při přepravě zabezpečeny proti pohybu, nárazu, pádu nebo poškození.

Další důvody pro papírové balení, balení do kartonu pro zámořskou přepravu

 1. Ochrana zboží: Kartonové balení poskytuje fyzickou ochranu zboží, což je zvláště důležité během přepravy a skladování. Karton chrání před mechanickými poškozeními, vlhkostí a jinými vnějšími vlivy, které by mohly poškodit zboží.

 2. Ekologická udržitelnost: Papírové balení je obvykle vyráběno z recyklovatelných materiálů, což snižuje negativní dopad na životní prostředí. V porovnání s plastovými obaly jsou kartonové obaly obvykle méně zátěžné pro životní prostředí.

 3. Estetický vzhled: Kartonové obaly lze snadno tisknout a zdobit, což umožňuje značkám vytvářet atraktivní obaly a propagovat své produkty. Tím lze zvýšit povědomí o značce a atraktivnost výrobku pro zákazníky.

 4. Snadná recyklace: Kartonové balení je snadno recyklovatelné, což pomáhá snižovat množství odpadu. Recyklace kartonových obalů může také přispět k vytváření nových papírových výrobků.

 5. Skladování a manipulace: Kartonové krabice a balení jsou snadno manipulovatelné a skladovatelné. Mají obvykle standardní rozměry, což usnadňuje jejich uskladňování a přepravu.

 6. Cenová efektivnost: Kartonové balení je obvykle výrazně cenově dostupnější, než obaly z překližky či dřeva. Může být vyráběno v různých velikostech a tvarech, což umožňuje výrobcům snižovat náklady na obaly, optimalizovat konstrukce. Mají často srovnatelný charakter ochrany baleného a přepravovaného zboží jako u jiných druhů balení.

 7. Informační obsah: Kartonové obaly lze použít k poskytnutí důležitých informací o výrobku, jako jsou návody k použití, složení, upozornění na bezpečnost atd.

 8. Bezpečnost potravin: Kartonové balení se často používá pro potravinářské produkty, protože je hygienické, nereaguje s potravinami a lze ho snadno uzavřít a opětovně uzavřít.

Chyby při balení výrobků a zboží přepravovaných zámoří


Při balení zboží do kartonových krabic určených pro vývoz do rovníkových oblastí se mohou firmy dopouštět několika chyb, které mohou mít závažné důsledky. Některé z běžných chyb a jejich důsledků jsou:
 1. Neodolnost vůči vlhkosti: Rovníkové oblasti jsou obvykle charakterizovány vysokou vlhkostí. Pokud kartonové krabice nejsou dostatečně odolné vůči vlhkosti, může docházet k deformaci a rozpadu balení. To může vést k poškození výrobků a ztrátě pro firmy.

 2. Nedostatečné těsnění: Nedostatečné těsnění krabic může umožnit pronikání vlhkosti nebo hmyzu, což může ovlivnit kvalitu a bezpečnost výrobků. Důsledkem může být nepoužitelnost výrobků nebo náklady na nápravu situace.

 3. Nedostatečná ochrana před teplem: Rovníkové oblasti mohou být velmi horké, a tak je důležité, aby krabice poskytovaly dostatečnou ochranu před vysokými teplotami. Nedostatečná izolace nebo volba nesprávného materiálu může vést k poškození výrobků a ztrátám.

 4. Špatné manipulační instrukce: Chybějící nebo nepřesné instrukce týkající se manipulace s kartonovými krabicemi mohou způsobit nesprávné zacházení během dopravy a skladování. Důsledkem mohou být poškozené výrobky a reklamace.

 5. Nespolehlivé materiály: Použití nízko kvalitního kartonu nebo obalových materiálů může způsobit sníženou odolnost krabic. To může vést k poškození výrobků a ztrátě důvěry zákazníků.

 6. Nesprávný design: Nesprávný design krabic může způsobit, že výrobky nebudou vhodně uspořádány nebo ochráněny během přepravy. Může také vést k nákladným problémům s balením nebo vyplňováním krabic.

Důsledky těchto chyb mohou zahrnovat ztrátu výrobků, reklamace, ztrátu pověsti firmy, náklady na nápravu problémů a dokonce i ztrátu obchodních příležitostí. Je důležité, aby firmy pečlivě připravovaly balení pro vývoz do rovníkových oblastí, a to včetně zohlednění specifických klimatických podmínek a podmínek v daném regionu.

Jaké opatření má přijímat výrobní firma kartonových, papírových obalů, aby jejich obaly pro zákazníky, který vyvážejí zboží - výrobky do rovníkových oblastí - tzv. zámořské balení, byly co nejdokonalejší a jak to svým zákazníkům má vysvětlovat, jak svůj přístup propagovat?

Strategie Podorlické kartonážní s.r.o. při výrobě obalů pro zámořské balení

Pro firmy, které vyvážejí zboží do rovníkových oblastí, máme tuto strategii při výrobě obalů pro jejich výrobky a zboží:

 1. Pro účel výroby zámořského balení nejčastěji používáme voděodolnou úpravu lepení vlnitých,  převážně sedmivrstvých vlnitých lepenek, která jsou odolná vůči vysoké vlhkosti, teplotním výkyvům a jiným specifickým podmínkám rovníkových oblastí.

 2. Speciální vlnité lepenky jsou podrobeny testům a jsou pro účel zámořské přepravy prověřeny praxí.

 3. Plně vycházíme vstříc dalším opatřením při balení výrobků a zboží pro zámořskou přepravu. Tou zpravidla bývá specifické balicí techniky, jako je vakuové balení nebo balení s absorpčními materiály, které výrobky chrání před vlhkostí a teplem.

 4. Aktivně komunikujeme se zákazníky s cílem plně vnímat jejich potřeby, zvláštnosti jejich potřeba balení a vysvětlujeme jim, jaká opatření byla přijata pro zajištění bezpečnosti a kvality balení. Jde o to plně využít potenciál papírového balení z voděodolné lepenky. Poskytování návodů pro správné využití obalů.

 5. Předáme zkušenosti i od jiných firem, pro které jsme úspěšně použily vlnité pro zámořské balení.

 6. Náš přístup k zákazníkům je individuálním, vnímáme jejich potřeby a zohledňujeme jejich specifické požadavky.


Politika intergrovaného

Skládání krabic
Partneři
Vzkaz poptávajícím
 • osobně vás navštívíme
 • stačí zavolat telefonem
  +420 777 855 838 
 • napište
 • navrhneme řešení vašeho obalu

 

Ověřená firma
Ověřená firma ifirmy.cz Podorlická kartonážní spol. s r.o.
Slovníček
Spolehlivá firma